Modelare cu date simulate

Modelarea cu date simulate este procesul prin care aplicația interactivă WildPop familiarizează utilizatorul cu interfața și modul de utilizare, precum și cu tipurile de date și rezultatele obținute din modelele de ocupanță și abundență. Simularea ocupanței și abundenței folosește date și modele statistice pentru a estima prezența și abundența organismelor într-un anumit habitat. Aceasta exercițiu ajută la înțelegerea și interpretarea rezultatelor modelelor.

Aplicația de simulare servește ca o resursă esențială pentru cercetătorii și gestionarii faunei sălbatice, oferind metodologii detaliate și instrumente practice pentru estimarea ocupanței și abundenței populațiilor de animale nemarcate, integrând exemple practice și cod R pentru a exemplifica metodele.

În pagina simoccu vom explora rezultatele unui model simplu de ocupanță, iar în pagina simoccucov vom extinde acest model cu covariate care explică ocupanța și probabilitatea de detecție. De asemenea, în pagina simN-mixture vom analiza rezultatele unui model simplu de abundență, iar în pagina simN-mixturecov vom extinde modelul de abundență cu covariate.

Interpretarea corectă a rezultatelor simulărilor ne permite să înțelegem mai bine comportamentul speciilor și răspunsul acestora la condițiile de mediu. Acesta este un pas important al procesului de modelare, contribuind la deciziile de conservare și management.

Obiectivele simulării includ:

  • Introducere în simularea datelor: Simularea seturilor de date și utilizarea datelor simulate pentru modelarea ecologică, ajutând la înțelegerea formatului seturilor de date necesare.
  • Configurarea și pregătirea seturilor de date pentru analiză statistică
  • Implementarea și evaluarea modelelor de ocupanță și abundență

Pentru a maximiza eficiența simulărilor, este recomandată utilizarea ghidului aplicației WildPop și a ghidului pentru estimarea abundenței și ocupanței animalelor sălbatice.

Exercițiile simulate sunt preluate și prelucrate din Kéry and Royle, (2016)