Modele ierarhice

Pentru a analiza corespunzător datele de ocupanță și abundență, au fost dezvoltate modele ierarhice (hierarchical models). Modelele ierarhice în ecologie sunt o abordare statistică utilizată pentru a analiza date ecologice complexe.

Modelele ierarhice se bazează pe viziunea ierarhică a ecologiei care consideră că toate observațiile de teren (adică detecție/nondetecție sau numărători) sunt rezultatul a două procese interdependente: un proces ecologic (produce starea actuală, de exemplu, ocupanța sau abundența) și un proces de observare (produce observațiile) care este condiționat de procesul ecologic.

Factorii care afectează parametrii de stare (a) sunt adesea legați de sit/habitat, în timp ce factorii care afectează detectabilitatea (b) sunt legați de sit/habitat sau de condițiile de cercetare. Componente observabile sunt înconjurate de linii continue, în timp ce componentele imperfecte sau neobservabile în linii întrerupte.

Adaptat după O’Donnell and Semlitsch, 2015

Există multe tipuri de modele ierarhice în ecologie, dar cele mai utilizate și mai importante sunt modelele care incorporează detecția imperfectă precum N-mixture pentru modelarea abundenței speciilor și modelele de ocupanță pentru modelarea prezenței speciilor într-o zonă. Modelele ierarhice includ abordări care necesită în general eșantionări replicate în timp (observații repetate) efectuate în mai multe locuri (zone diferite), dar o variantă a acestor modele poate fi aplicată și la seturi de date cu o singură vizită.

În ecologia faunei sălbatice și alte studii de mediu, detecția unei specii nu este întotdeauna garantată chiar dacă aceasta este prezentă. Modelele ierarhice, în special modelele de ocupanță, permit cercetătorilor să țină cont de această detecție imperfectă imperfectă. Acest lucru înseamnă că pot estima probabilitatea ca o specie să fie prezentă într-o locație chiar dacă nu este observată.

Modelele ierarhice au fost dezvoltate pentru a oferi analize mai robuste și precise în cercetarea ecologică, în special în scenarii care implică detecția imperfectă a unei specii, date lipsă și structuri complexe de date. Acestea au devenit unelte indispensabile în modelarea ecologică și evaluările de mediu.

Pentru mai multe detalii descărcați ghidul de estimare a ocupanței și abundenței (versiune pdf).