Cum raportăm rezultatele

Raportarea rezultatelor unui model ierarhic de Ocupanță sau N-mixture implică mai mulți pași cheie pentru a asigura claritatea și cuprinderea constatărilor studiului. Pentru raportarea rezultatelor se începe cu o descriere detaliată a modelului, inclusiv tipul modelului ierarhic utilizat (Occupancy sau N-mixture), cadrul statistic specific (de exemplu, Bayesian sau frecventist) și software-ul sau limbajul de programare utilizat pentru analiză. Se vor descrie clar variabilele incluse în model, atât răspunsul (de exemplu, ocupanța speciilor sau abundența) cât și predictorii (de exemplu, variabilele de mediu sau spațiale). De asemenea, se vor descrie metodele de colectare a datelor, mărimea eșantionului și orice etape de prelucrare sau curățare a datelor. Se vor descrie și prezenta estimările parametrilor modelului, inclusiv medii, mediane sau moduri, în funcție de abordarea statistică. În modelele Bayesiene, raportați distribuțiile posterioare, inclusiv intervalele credibile. Pentru modelele frecventiste, includeți estimări ale varianței și intervalele de încredere.

Un alt pas important în raportarea modelelor ierarhice este reprezentat de Validarea și Potrivirea modelului. Acest lucru include statistici de potrivire, grafice diagnostice sau rezultate de validare din tehnici precum validarea încrucișată. Potrivirea modelului în acest context se referă la cât de bine prezice modelul prezența sau absența speciilor pe baza datelor disponibile.

Potrivirea modelului poate fi evaluată folosind măsuri precum AIC (Akaike Information Criterion) sau BIC (Bayesian Information Criterion). Rezultatele finale vor fi interpretate în contextul întrebărilor ecologice sau biologice abordate. Se vor discuta implicațiile descoperirilor pentru speciile sau sistemele studiate și cum contribuie rezultatele la înțelegerea mai largă a subiectului.

Dacă este cazul, furnizați material suplimentar cu detalii suplimentare, cum ar fi rezultatele complete ale modelului, codul sau analizele suplimentare care vă sprijină principalele constatări, dar care sunt prea extinse pentru a fi incluse în raportul principal.