Despre WildPop

Proiect experimental demonstrativ (PED) PN-III-P2-2.1-PED-2021-1965 Interactive tool for estimating abundance of wildlife populations (WildPop)

Estimarea abundenței speciilor constituie una din cele mai dificile și importante activități în managementul speciilor sălbatice. Datele pentru aceste estimări se obțin în principal prin: studii de capturare-recapturare (fiecare individ poate fi identificat) și studii de tip ocupanță (occupancy), în care indivizii nu sunt identificați.

Datele pentru studiile de tip ocupanță pot fi obținute prin înregistrarea urmelor sau prin utilizarea camerelor foto. Studiile ce implică înregistrarea urmelor sau utilizarea camerelor sunt relativ ușor de implementat pe teren, dar pentru a obține date robuste sunt necesare protocoale de prelevare corecte și o analiză statistică riguroasă a datelor. Analiza statistică poate fi realizată folosind metode complexe (de exemplu în R, prin pachetul unmarked), dar sunt necesare cunoștințe solide de programare precum și o înțelegere foarte bună a teoriei analizei ierahizatoare a datelor populaționale.

Scopul proiectului WildPop este de a accesibiliza astfel de modele de analiză și să îmbunătățească estimările demografice ale populațiilor speciilor de animale sălbatice din România, prin dezvoltarea, testarea și punerea la dispoziție a unei aplicații interactive de evaluarea a abundenței și distribuției animalelor sălbatice, care să poată utiliza date obținute de cercetători și administratorii fondurilor de vânătoare. Pentru atingerea acestui scop, se vor evalua rezultatele proiectelor de monitorizare a speciilor, se vor identifica punctele tari și punctele slabe ale acestor proiecte din perspectiva robusteței estimărilor demografice în urma aplicării de modelare de tip ocupanță, se va elabora un cadru eficient de estimare a populațiilor utilizând camere foto și transecte utilizând modele interactive R Shiny.

Cercetătorii, administrării fondurilor de vânătoare și biologii vor avea la dispoziție un cadru eficient de planificare și implementare a unor studii de monitorizare, care să reducă costurile, să crească robustețea datelor și să producă date pentru justificarea de măsuri eficiente de conservare a diversității biologice.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Evaluarea inițiativelor din România de estimare a abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice, urmărind în principal inițiativele dedicate speciilor de carnivore mari de interes comunitar (urs, lup și râs);
 • Realizarea în parteneriat cu actori locali a unui ghid de monitorizare eficientă și robustă a evoluției abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice folosind date de prezență a indivizilor nemarcați;
 • Dezvoltarea unei aplicații interactive pentru estimarea abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice utilizând pachetul R Shiny;
 • Facilitarea dezvoltării pieței de servicii de consultanță privind estimarea abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice prin training-ul părților interesate (e.g., autorități publice, manageri de fonduri de vânătoare, administratori de arie protejate).

Rezultate așteptate:

 • Documentarea bunelor practici în realizarea de aplicații Shiny utilizate în ecologia populațiilor;
 • Roadmap pentru dezvolare aplicație interactive WildPop;
 • Ghid privind estimarea ocupanței și abundenței animalelor sălbatice (inclusiv cod R pentru exemplificare metode);
 • Aplicație interactivă de estimare ocupanței și abundenței animalelor sălbatice (inclusiv manual de utilizare);
 • Testare aplicație interactivă de estimare a ocupanței și abundenței animalelor sălbatice în cadrul a două workshop-uri cu utilizatori potențiali;
 • Diseminarea rezultatelor la conferințe științifice și prin articole științifice (participare la minim 5 conferințe, trimiterea spre publicare a minim 2 articole).

Aveți întrebări?

Ați încercat să verificați următoarele resurse?

 • Ghidul aplicației – Aflați cum să navigați în aplicație și să utilizați funcționalitățile principale.
 • Ghid utilizare program R – Instrucțiuni pe scurt pentru folosirea programului R.
 • Ghid de estimare a ocupanței și abundenței – Metode și tehnici pentru estimarea ocupanței și abundenței în studiile de mediu.

Pentru întrebări, contactați rlaurentiu@gmail.com

Pentru detalii despre Proiect experimental demonstrativ accesați pagina UEFISCDI

Pentru mai multe informații despre proiect accesați pagina web WildPop CCMESI