Despre WildPop

Proiect experimental demonstrativ (PED) PN-III-P2-2.1-PED-2021-1965 Interactive tool for estimating abundance of wildlife populations (WildPop)

Estimarea abundenței speciilor constituie una din cele mai dificile și importante puncte în managementul speciilor sălbatice. Datele pentru aceste estimări se obțin în principal prin: studii de capturare-recaptuare (fiecare individ poate fi identificat) și studii de tip ocupanță (occupancy), în care indivizii nu sunt identificați.

Datele pentru studii de tip occupancy pot fi obținute prin înregistrarea urmelor sau camere foto. Studiile implicând urme sau camere sunt relativ ușor de implementat pe teren, dar pentru a obține date robuste sunt necesare protocoale de prelevare corecte și o analiză statistică a datelor riguroasă. Analiza statistică poate fi realizată folosind metode complexe (de exemplu în R, prin pachetul unmarked), dar sunt necesare cunoștințe solide de programare precum și o înțelegere foarte bună a teoriei analizei ierahizatoare a datelor populaționale.

Scopul proiectului WildPop este accesibilizeze astfel de modele de analiză și să îmbunătățească estimările demografice ale populațiilor speciilor de animale sălbatice din România, prin dezvoltarea, testarea și punerea la dispoziție a unei aplicații interactive de evaluarea a abundenței și distribuției animalelor sălbatice care să poată utiliza date obținute de cercetători și administratorii fondurilor de vânătoare. Pentru atingerea acestui scop, se vor evalua rezultatele proiectelor de monitorizare a speciilor, identifica punctele tari și punctele slabe ale acestor proiecte din perspectiva robusteței estimărilor demografice în urma aplicării de modelare de tip occupancy, elabora in cadru eficient de estimare a populațiilor utilizând camere foto și transecte utilizând modele interactive R Shiny.

Practicienii administrării fondurilor de vânătoare și biologii vor avea la dispoziție un cadru eficient de planificare și implementare a unor studii de monitorizare, care să reducă costurile, crească robustețea datelor și producă date pentru justificarea de măsuri eficiente de conservare a diversității biologice.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Evaluarea inițiativelor din România de estimare a abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice, urmărind în principal inițiativele dedicate speciilor de carnivore mari de interes comunitar (urs, lup și râs);
  • Realizarea în parteneriat cu actori locali a unui ghid de monitorizare eficientă și robustă a evoluției abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice folosind date de prezență a indivizilor nemarcați;
  • Dezvoltarea unei aplicații interactive pentru estimarea abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice utilizând pachetul R Shiny;
  • Facilitarea dezvoltării pieței de servicii de consultanță privind estimarea abundenței sau ocupanței animalelor sălbatice prin training-ul părților interesate (e.g., autorități publice, manageri de fonduri de vânătoare, administratori de arie protejate).

Rezultate așteptate:

  • Documentarea bunelor practici în realizarea de aplicații Shiny utilizate în ecologia populațiilor;
  • Roadmap pentru dezvolare aplicație interactivă WildPop;
  • Ghid privind estimarea ocupanței și abundenței animalelor sălbatice (inclusiv cod R pentru exemplificare metode);
  • Aplicație interactivă de estimare ocupanței și abundenței animalelor sălbatice (inclusiv manual de utilizare);
  • Testare aplicație interactivă de estimare ocupanței și abundenței animalelor sălbatice în cadrul a două workshop-uri cu utilizatori potențiale;
  • Diseminarea rezultatelor la conferințe științifice și prin articole științifice (participare la minim 5 conferințe, trimiterea spre publicare a minim 2 articole).

Pentru mai multe informații despre proiect accesați pagina web WildPop CCMESI

Pentru detalii despre Proiecte experimental demonstrative accesați pagina UEFISCDI